Τα διαθέσιμα τεστ αγγλικών είναι τα επόμενα:

Error connecting to mysql